/
Het wijks omgevingsfonds
/
Waarom het Wijks Omgevingsfonds

Waarom het Wijks Omgevingsfonds

In onze gemeente wordt de komende jaren een aantal zonneparken gebouwd, in totaal zal dat een gebied beslaan van ongeveer 60 hectare. Die parken leveren heel veel groene stroom en dat is noodzakelijk om los te komen van fossiele brandstoffen en van kwalijke leveranciers. Maar niet iedereen profiteert van de financiele opbrengsten. Het Wijks Omgevingsfonds is opgericht om een deel van de winst van de zonneparken ten goede te laten komen aan de gehele gemeenschap. Daarnaast worden ook andere bronnen aangeboord om het Fonds te vullen.

Voor wie?

De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC), Stichting Binding en de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) hebben het Wijks Omgevingsfonds opgericht. In dit fonds komt een deel van de opbrengst van de in de gemeente geplande zonnevelden. Het geld komt beschikbaar om duurzame initiatieven in de gemeente te steunen. 
De energietransitie is in volle gang. Met het Omgevingsfonds krijgen inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede de kans om te profiteren van rendementen uit het opwekken van energie. Met elkaar en in hun eigen leefomgeving. 

Groen is het nieuwe goud

Iedereen uit de gemeente kan een aanvraag doen. De voorstellen moeten bijdragen aan leefbaarheid en duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Bijvoorbeeld een actie om energie-armoede tegen te gaan, een project waarmee een buurt vergroent of het organiseren van een duurzaam evenement. Inwoners kunnen samen een duurzaam initiatief starten en een bedrag aanvragen. Zo werken we aan een gezonde en groene omgeving om door te geven aan toekomstige generaties. Heel Wijk bij Duurstede heeft daar voordeel van. In 2023 verdeelt de stichting de eerste euro’s via het Omgevingsfonds. Dat geld komt vanuit Zonnepark Cothen. Dit is het eerste zonneveld in de gemeente, dat sinds april 2022 groene stroom opwekt voor ongeveer 4000 huishoudens. Later volgen Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West, Zonnepark Wijkerbroek en Zonnepark Wijkersloot. Ook de gemeente Wijk bij Duurstede heeft de komende jaren een bedrag begroot. Dat is bedoeld om het Wijks Omgevingsfonds te steunen bij de oprichting en in de startfase.

Het Omgevingsfonds wordt beheerd door Stichting Wijks Omgevingsfonds. De bestuursleden hebben op 25 maart 2022 hun handtekening gezet om de stichting officieel te maken. 

ANBI

De stichting is op 25 maart 2022 opgericht en heeft op 19 oktober 2022 de ANBI status aangevraagd. Hieronder de gegevens en documenten:

KvK inschrijving 85918490, RSIN 863785918, SBI-code 88993. Een KvK uittreksel vindt je hier
De statuten van de stichting staan hier
Het actuele beleidsplan (2022-2023) is hier te vinden.
Zoals in de statuten en het beleidsplan staat ontvangen bestuurders voor hun werkzaamheden geen beloning.
Het jaarverslag (activiteiten) over het eerste stichtingsjaar (2022) wordt begin 2023 gepubliceerd.

HET WIJKS OMGEVINGSFONDS draagt bij aan de transitie naar een duurzame samenleving

Lees verder »

©2022-2023 | Wijks Omgevingsfonds
Webdesign: OK-Design